ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۳ مطلب با موضوع «کوشش علمی :: آهن ربا» ثبت شده است

۱

ساده ترین موتور الکتریکی دنیا

ساده ترین موتور الکتریکی دنیا

موتور های الکتریکی دستگاه هایی هستند که انرژی الکتریکی را به حرکت تبدیل می کنند .آنها ماشین های ارزنده ای هستند که در تمامی سایزها عرضه می شوند و همه کارها را برای ما انجام می دهند .شما از بابت تعداد موتورهایی که هر روزه در انجام داده کارها کمک می کنند سرگرم خواهید شد . تمامی موتور ها با قاعده یکسانی کار می کنند : یک جریان الکتریکی در یک سیم به جریان می افتد و از یک میدان آهن ربایی عبور می کندکه نیرویی اعمال می کند  که موجب چرخش سیم می گردد . موتورها می توانند بسیار پیچیده باشند ولی این یکی ،از ساده ترین ها است .

 کوشش علمی آهن ربا

۱

چالش تعادل مهره های شش گوش

چالش تعادل مهره های شش گوش

این برج لرزان مهره شش گوش می تواند بر لبه یک لیوان متعادل بماند ولی شما نیاز به کمک از آهن ربا خواهید داشت .

چیزهای زیادی برای کمک به ایجاد تعادل وجود دارند .شما می توانید با کتابهایی در قدم بزنید  ،بر روی طنابی به سان بند بازها راه بروید و یا به یک کلاس باله  آموزش بالا بروید . اگر شما یک مهره شش گوش داشته باشید با این وجود اگر شما یک مهره شش گوش داشته باشید باید از یک آهن ربا و یک میدان آهن ربایی کمک بگیرید .آیا فکر می کنید آهن ربا می تواند تعادل مهره های شش گوش را حفظ کند ؟

 کوشش علمی نیرو و حرکت آهن ربا

۴

چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیم

چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیم

انرژی به شکل های گوناگونی ظاهر می گردد . انرژی الکتریکی می تواند به کار مفید یا انرژی مکانیکی بوسیله ماشین هایی که موتور الکتریکی نامیده می شوند ٬تبدیل شود .موتور های الکتریکی براساس الکترو مغناطیس (عمل متقابل جریان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی )کار می کنند.

 کوشش علمی الکتریسیته آهن ربا