ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۲۱۸ مطلب با موضوع «کلاس دوم» ثبت شده است

۳

آزمون 10-95-94

آزمون 10-95-94

زمان انجام آزمون 30 دقیقه می باشد و پس از انجام آزمون دستاورد برای سرپرست تارنگار فرستاده خواهد شد . همچنین برگه دستاورد به نشانی پست الکترونیک وارد شده در آغاز فرستاده خواهد شد . برای به دست آوردن بهترین نتیجه از مرور گر کروم بهره بگیرید .

در این آزمون 30 پرسش از کتاب های  علوم ، فارسی ، ریاضی فراهم شده است و برای نخستین بار از آوای آموزگار برای خواندن پرسش ها بهره گرفته شده است که کاربران گرامی به ابراز دیدگاه های خود در بخش " دیدگاه  " فراخوانده می شوند .

برای بکارگیری آزمون همگاه به دنباله نوشته سر بزنید .

 آزمون آنلاین کلاس دوم

 پیک آدینه کلاس دوم

 پیک آدینه کلاس دوم

 پیک آدینه کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

۳

آزمون همگاه 9-95-94

آزمون همگاه 9-95-94

زمان انجام آزمون 30 دقیقه می باشد و پس از انجام آزمون دستاورد برای سرپرست تارنگار فرستاده خواهد شد . همچنین برگه دستاورد به نشانی پست الکترونیک وارد شده در آغاز فرستاده خواهد شد . برای به دست آوردن بهترین نتیجه از مرور گر کروم بهره بگیرید .

در این آزمون 30 پرسش از کتاب های  علوم ، فارسی ، ریاضی فراهم شده است و برای نخستین بار از آوای آموزگار برای خواندن پرسش ها بهره گرفته شده است که کاربران گرامی به ابراز دیدگاه های خود در بخش " دیدگاه  " فراخوانده می شوند .

برای بکارگیری آزمون همگاه به دنباله نوشته سر بزنید .

 آزمون آنلاین کلاس دوم

 پیک آدینه کلاس دوم

۱

از گذشته تا آینده نان

از گذشته تا آینده نان

این پژوهش درباره مراحل تولید نان به دست هسنی ناظمی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید.

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۲

زباله و بازیافت

زباله و بازیافت

این پژوهش  درباره " زباله و بازیافت آن "و نیز داستانی در این باره به دست تانیا عسگری دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئو های آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم بعد از جشن

۱

ویرایش همگاه پیک آدینه 25

ویرایش همگاه پیک آدینه 25

به آگاهی کاربران تارنگار می رساند که از ابتدای سال ، همه پیک های آدینه با ویرایش همگاه خود به کار گرفته خواهند شد . ویرایش همگاه پیک ها کاملا همانند ویرایش چاپی آن می باشد ولی در محیط وب اجرا شده و همانند آزمون همگاه نتیجه بی درنگ با پست الکترونیک برای کاربر و آموزگار فرستاده می شود . در طرح جدید بررسی نتایج هر کاربر و تحلیل آماری نیز به این کار افزوده شده و تلاش شده است در طول زمان روند کارکرد کاربر به نمایش درآید . نحوه اجرای پیک ها،  نو و با نوآوری همراه بوده و محیط جذاب را برای کاربران فراهم خواهد ساخت . اجرای پیک آدینه همگاه برابر انجام دادن نسخه چاپی می باشد و در صورت انجام آن نیازی به انجام دادن نسخه چاپی نیست .مارا با دیدگاه های سازنده خود در ارائه کارهای سودمند تر یاری کنید.

 آزمون آنلاین کلاس دوم

 پیک آدینه کلاس دوم

۳

آزمون همگاه 8-95-94

آزمون همگاه 8-95-94

زمان انجام آزمون 30 دقیقه می باشد و پس از انجام آزمون دستاورد برای سرپرست تارنگار فرستاده خواهد شد . همچنین برگه دستاورد به نشانی پست الکترونیک وارد شده در آغاز فرستاده خواهد شد . برای به دست آوردن بهترین نتیجه از مرور گر کروم بهره بگیرید .

در این آزمون 30 پرسش از کتاب های  علوم ، فارسی ، ریاضی فراهم شده است و برای نخستین بار از آوای آموزگار برای خواندن پرسش ها بهره گرفته شده است که کاربران گرامی به ابراز دیدگاه های خود در بخش " دیدگاه  " فراخوانده می شوند .

برای بکارگیری آزمون همگاه به دنباله نوشته سر بزنید .

 آزمون آنلاین کلاس دوم

۳

جشن و بعد از جشن

جشن و بعد از جشن

این پژوهش درباره دو سرفصل علوم دوم ابتدایی " برای جشن آماده شویم (حالات ماده ) " و بعد از جشن (بازیافت ) " به صورت ویدئویی به دست پارمیدا رحمانی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای تماشای ویدئوی دیدنی پارمیدا به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم برای جشن آماده شویم بعد از جشن

 پیک آدینه کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

حالات ماده

حالات ماده

این پژوهش درباره " حالات ماده "به دست محدثه ترک دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای تماشای ویدئوی پژوهش و بار گیری و چاپ آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم برای جشن آماده شویم

 پیک آدینه کلاس دوم

۰

عصر دایناسورها

عصر دایناسورها

این پژوهش  دریاره " دایناسورها " به دست پارمین فدایی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای تماشای ویدئو و بارگیری و چاپ پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم گوناگون

۰

رشد و تکامل انسان

رشد و تکامل انسان

این پژوهش درباره " رشد و تکامل انسان " به دست ساینا دایی نژاد دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای تماشای ویدئوی پژوهش و بارگیری و چاپ آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم من رشد می کنم

 پیک آدینه کلاس دوم