ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۱۱ مطلب با موضوع «کلاس دوم :: پژوهش دانش آموزان :: آب و هوای سالم» ثبت شده است

۰

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

این پژوهش درباره " آب و هوای سالم "  توسط رخشان روحی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ و نیز تماشای ویدئوی پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۱

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

این پژوهش درباره آب سالم و هوای سالم و عوامل آلوده کننده آنها توسط مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی  سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۱

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

این پژوهش توسط روژین افتخارزاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم گردیده است . برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئو به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۰

چرخه آب

چرخه آب

این پژوهش  درباره چرخه آب به دست ترنم عطار دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۰

چرخه آب

چرخه آب

این پژوهش درباره چرخه آب به دست دیانا ایوب زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۰

آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

این پژوهش درباره آلودگی محیط زیست به دست پرنیان دامغانی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۰

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

این پژوهش درباره آبو هوای سالم به دست غزل صیائی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۰

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

این پژوهش درباره آب و هوای سالم به دست پرستش ملکوتی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم

۰

آب آشامیدنی

آب آشامیدنی

این پژوهش درباره آب آشامیدنی به دست نگار رجایی منش دانش آموز پایه دوم سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم آب و هوای سالم