ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

 آگهی ها

 آگهی ها

۰

زادروز آتریسا فاضل شاد باد

زادروز آتریسا فاضل شاد باد

وجود زیبایت وارد به دنیا میشود

هدیه سالروزش این آوا میشود
عاشقی چون ما بی پروا میشود 

در شعر تولد غرق رویا میشود
اینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز میشود
تولدت مبارک

 آگهی ها

 آگهی ها

۰

زادروز تلما مقدس شاد باد

زادروز تلما مقدس شاد باد

وجود زیبایت وارد به دنیا میشود

هدیه سالروزش این آوا میشود
عاشقی چون ما بی پروا میشود

در شعر تولد غرق رویا میشود
اینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز میشود
تولدت مبارک

 آگهی ها

 آگهی ها