ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۱ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

۹

نسیت ابعاد اجرام آسمانی

نسیت ابعاد اجرام آسمانی

 تخمین زده می شود چهارصد هزار میلیارد ستاره در گیتی وجود داشته باشند که در گستره ای به وسعت 13.5 میلیارد سال نوری پراکنده و در حال انبساط می باشند . فقط نزدیک به دو درصد جرم کیهان دیدنی است  بقیه از ماده ای به نام ماده تاریک می باشد که تاکنون نه مشاهده و نه توضیح دقیقی از آن داده شده است .

 ویدئوهای آموزشی