ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۵ مطلب با موضوع «کلاس دوم :: پژوهش دانش آموزان :: گردش زمین(شب و روز )» ثبت شده است

۰

زندگی ما و گردش زمین 1

زندگی ما و گردش زمین 1

این پژوهش درباره " زندگی ما و گردش زمین " توسط سارینا خزاعی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و نیز تماشای ویدئو آن به دنباله نوشته سر بزنید

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم گردش زمین(شب و روز )

۱

حرکت وضعی زمین

حرکت وضعی زمین

این پژوهش درباره حرکت وضعی زمین توسط ترنم تراب زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنیاله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم گردش زمین(شب و روز )

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم گردش زمین(شب و روز )

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم گردش زمین(شب و روز )

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم گردش زمین(شب و روز )