ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خمیر» ثبت شده است

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

نان

نان

این پژوهش درباره نان به دست ماریا رستمی  دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 92-91 فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

نان

نان

این پژوهش درباره شیوه تولید نان به دست آندیا اسعدنیا دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 93-92 فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

مراحل تولید نان

مراحل تولید نان

این پژوهش درباره مراحل تولید نان به دست ملیکا براتی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید 

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

تهیه نان

تهیه نان

این پژوهش درباره تهیه نان به دست عسل معین درباری دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

نان

نان

این پژوهش درباره نان و شیوه تولید آن به دست تینا طاهباز دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

مراحل تهیه نان

مراحل تهیه نان

این پژوهش درباره نان و شیوه تولید آن به دست عاطفه بازرگانی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

نان

نان

این پژوهش درباره نان و شیوه تولید آن به دست نازنین مسیح آبادی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 92-91 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

نان

نان

این پژوهش درباره نان و شیوه تولید آن به دست  ستایش شعبانی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 93-92 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۱

داستان نان

داستان نان

این پژوهش درباره نان و شیوه تولید آن به دست ملیسا امینیان دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

۰

نان

نان

این پژوهش درباره نان به دست هستی احمدی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم نان

 پیش آموزش کلاس دوم