ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صدا» ثبت شده است

۰

ما چگونه می شنویم

ما چگونه می شنویم

این کوشش علمی درباره " ما چگونه می شنویم  " به دست باران حسینی دانش آموز دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئو اجرا کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

صدا

صدا

این پژوهش  درباره"  صدا و تاثیر آن بر زندگی ما "  به دست نجمه عابدینی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و نیز تماشای آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

نور

نور

این پژوهش درباره"  نور و تاثیر آن در زندگی ما " به دست نغمه عابدینی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است . 

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز را پیداکن (نور)

۰

چگونه ما می شنویم ؟

چگونه ما می شنویم ؟

در این کوشش علمی برای بررسی بخش های گوناگون گوش انسان  مدلی را درست می کنیم تا نشان دهیم که گوش انسان چگونه به امواج صوتی واکنش نشان می دهد .

 کوشش علمی

۱

صدا

صدا

این پژوهش درباره صدا و نقش آن در زندگی انسان توسط ترنم سجادیان دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما تهیه شده است .

برای بارگیری و چاپ و تماشای ویدئوی پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

سرعت صوت در تار

سرعت صوت در تار

این کوشش علمی یک بازی کلاسیک کودکانه است که توانایی صوت را برای عبور در هوا را ٬در مقابل سرعت آن در یک نخ ( تار) نشان می دهد . هنگامی که شما با دوست تان گفتگو می کنید ٬ صداهای شما از دهانتان و از درون هوا (یک گاز ) به گوش های یکدیگر سفر می کند .

 کوشش علمی

۱

پیام رمز را پیدا کن 1

پیام رمز را پیدا کن 1

این پژوهش درباره " پیام رمز را پیدا کن 1 (صدا )" به دست نازنین فاطمه آبیاری دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دو لتی رهنما فراهم شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئو به دنباله نوشته سر بزنید .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

صدا

صدا

این پژوهش درباره صدا به دست پریا اخوان دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

صدا

صدا

این پژوهش درباره "صدا " به دست هستی غدیر زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

صدا

صدا

این پژوهش درباره صدا به دست فرانک اکبرزاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

صدا

صدا

این پژوهش درباره " صدا " به دست ارمغان خوشدل دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 94-93 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

صدا

صدا

این پژوهش درباره صدا و چگونگی تولید آن به دست زینب قاسمی هنری دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 93-92 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

صدا

صدا

این پژوهش درباره صدا و گونه های آن به دست سانلی سازگار دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 93-92 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

لرزش صدا

لرزش صدا

این پژوهش درباره صدا و چگونگی تولید آن به دست ملیکا اژدری دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 93-92 فراهم شده است .

 پژوهش دانش آموزان کلاس دوم پیام رمز راپیداکن(صدا)

۰

پیام رمز را پیدا کن

پیام رمز را پیدا کن

این عنوان درسی " پیام رمز را پیدا کن " در رابطه با صدا و استفاده هایی که از آن می شود   تدریس خواهد شد .

همه ما به اهمیت صدا در زندگی خود واقفیم .

 پیش آموزش کلاس دوم